Wednesday, June 8, 2011

30/03 4,476 tỉ đồng


Thứ Tư, 30/03/2011, 07:13 (GMT+7)
TT - Đó là số tiền của 2.850 lượt bạn đọc đã gửi chuyển khoản hoặc trực tiếp đến trụ sở báoTuổi Trẻ, các văn phòng đại diện đóng góp cứu trợ nhân dân Nhật Bản bị động đất, sóng thần(bao gồm các loại ngoại tệ đã chuyển đổi) tính đến chiều 29-3.
Trong đó, Công ty giấy Sài Gòn đóng góp trên 27 triệu đồng và trên 2.000 con hạc giấy, khoa Đông phương Đại học Văn Hiến ủng hộ 10 triệu đồng, Công ty cổ phần cơ khí Vinanhatrang góp 10 triệu đồng...

No comments:

Post a Comment