Wednesday, September 21, 2011

Du lịch khắp thế giới online !!! ;-)) Links

----- Forwarded Message -----
From: TRAN TRONG-NHAN <trn_trongnhan@yahoo.com>
To: HUYET-HOA <huyethoa@yahoogroups.com>; CATTRANGNHATRANG <cattrangnhatrang@yahoogroups.com>; GIADINH VOBI DALAT TRUNG-UONG <kbc4027tvbqgvn@yahoogroups.com>; DOI SONG VUI <DOISONGVUI@yahoogroups.com>; "Daploisongnui@yahoogroups.com" <Daploisongnui@yahoogroups.com>
Sent: Saturday, September 10, 2011 10:45 AM
Subject: [HUYET-HOA] Fw: [Tinh-Vien-Xu] Vs: Du lịch khắp thế giới online !!! ;-)) Links

 
Le tour du monde

----- Forwarded Message -----
From: ninh pham <phamtinanninh@yahoo.no>
To:
Sent: Thursday, September 8, 2011 3:36 PM
Subject: [Tinh-Vien-Xu] Vs: Du lịch khắp thế giới online !!! ;-)) Links

 
  


      DU-LICH THE-GIOI

Bạn nào thích đi du lịch khắp thế giới. nhưng vì sức khỏe hay túi tiền (già) không cho phép, xin vào Link này. Muốn đến bất quốc gia hay thành phố nào, chỉ cần bấm vào tên quốc gia hay thành phố ấy là Bạn có thể du lịch một vòng qua những di tích thắng cảnh nổi tiếng của nơi ấy. Rất đặc biệt. Xin mời click vào đây:
                                                                                                                                    Bam vao day :
-- Have a good day,


__._,_.___
Recent Activity:
" Khong mang NUOC va DAN di dang cho mot NUOC NGOAI truoc khi tranh doi va khoi phuc lai duoc NUOC va DAN o tay mot NUOC NGOAI."
MARKETPLACE
A Bad Credit Score is 600 or Below. Your Score? Find out at freecreditscore.com.

.

__,_._,___


No comments:

Post a Comment