Friday, December 9, 2011

Angela Merkel: Người phụ nữ quyền lực ngại nói chuyện riêng tư


Tác giả: IAN BIRRELL

No comments:

Post a Comment