Wednesday, December 21, 2011

Tình báo Mỹ, Hàn "ăn quả đắng" về cái chết của Kim Jong-il


No comments:

Post a Comment