Sunday, December 18, 2011

04/12 BUDDHA THE LARGEST AND GOLDEN..

From: Tran Ho <TranHo1@yahoo.com>
To:
Sent: Sunday, December 4, 2011 6:22 AM
Subject: [HUYET-HOA] BUDDHA THE LARGEST AND GOLDEN..


  
thăm viếng tượng Phật..vĩ đại thếp vàng ở Thái Lan..
 
--No comments:

Post a Comment