Friday, October 7, 2011

Đòn hiểm của ôsin

Câu chuyn tôi "nghe lm" được ti mt trung tâm gii thiu vic làm  Hà Ni. Thiết nghĩ các bà v hãy cn thn vi ôsin, đng đ phi nếm đòn thù như bà ch này.
"Tao đã nn cho m y mt đòn chí mng" - Thơm "ôsin" k vi bn gái ca mình, cũng là mt ôsin.
"Nếu m y t tế thì tao s t tế li. Nhưng m y rt nanh nc. Đưa tin đi ch v bt khai tng xu và mng thm tCái con nhà quê này! Mày đi ch thì phi mc c ch, tht nc thăn hôm nay ch 66.000 đng thôi. Ngu mt c phn ca chó. Cái con nhà quê này mày ung sa tm hay sao mà chóng hết thế. Hôm qua chai sa tm còn mt na mà hôm nay đã hết sch ri".

H m mm ra là m y gi tao là cái con nhà quê này. Mà m y cũng nhà quê mt cc,  Hi Dương lên, ngng líu ngng lô "nòng nn, miến nươn" may v được ông chng có hc hàm hc vmà thành bà n bà kia ch cao sang gì. Vy mà lúc nào cũng vênh mt lên, khinh người như rác "cái con nhà quê này sao mày buôn đin thoi ghê thế. Mt tháng 3 ln gi v quê mà ln nào cũng trên 10 phút". Tao hn lm. Đã thế thì cái con nhà quê này s cho m y biết tay.
Ông ch thường làm vic khuya. C tm khong 11 gi là tao phi pha café cho ông y. Tao mua hai b váy áo trng tinh và mng tanh... Tao mang café đến cho ông ch. Ông y lch s cám ơn ri liếc rt nhanh vào ngc tao. Nhìn ánh mt ca ông ch tao biết ông y mun gì ri. Hôm sau mang café đến tao đng t phía sau, cúi xung, đt cc café lên bàn, c ý chm cái "qu mướp" vào lưng ông y mt tí. Ông y nm tay tao nói cám ơn.
Ri m y phi v Hi Dương thăm bà m b m hai hôm. Thi cơ đến ri. Tao s "bt sng" ông ch cho m y biết mt. Tao vi ông ch có hai đêm tít mít. Được ăn ca l, ông y rt hào hng và không th quên được. Ông ch thnh thong li dúi cho tao mt tp tin. M y ky bo mt thì ông ch rng rãi mười. Thy tao mc có v khiêu khích, m y mng: "Cái con nhà quê này, sao mày mc trông chướng mt thế!". Tao nói: "Cháu ng trên tng thượng, li không có điu hoà nên nóng lm, phi mc thế cho mát. V li cháu  mt mình mà". Ông ch bênh tao: "Bui tnhà thì mc thoáng mt chút cũng được. Nhưng ban ngày thì phi mc cho kín đáo". M y lườm chng đến rách c khoé mt.
Ri m y nghi ng chng. C đ m y nghi, càng nghi tao càng thích. Tao c tình khiêu khích ông ch nhiu hơn. Mi ln mang café ti, tao li chm vào ông ch mt cái. Ri mt hôm, ông ch làm vic khuya hơn mi ngày. Gn 2 gi sáng ri mà ông y vn ngi trước máy vi tính. Tao rón rén đi xung, nghe nhp th ca m y đu đu, hình như đã ng say ri. Tao đnh đến gn ông ch nhưng ông y ch tay lên gác thượng và nháy nháy mt. Tao biết ông y mun nói gì. Tao lên gác, bt đèn ng, nm ch, trong khi cánh ca ch khép h. Mt lúc sau, tao nghe tiếng cánh ca m rt kh. Người m ca không ai khác ngoài ông ch. Vì quen ri nên ông ta không phi gi gìn gì hết, lp tc "hành s" ngay. Tao ôm ông y rt cht...
Bng đèn trong phòng tao bt sáng và m y đng chn trước ca, mm há hc, mt méo xch, mt xếch lên gin d. Tao v cái qun ca ông y, che phn dưới ca mình, còn đ mc cho ôngch c thn thn thế cho m y ngm. Tao tha biết rng m y không dám làm to chuyn, vì m ta phi gi th din và s thăng tiến ca chng. Ngay sáng hôm sau m ta đưa cho tao mt tháng lương và mng: "Con nhà quê! Cút đi cho khut mt tao!". Tao gi v s hãi và nói rng: "Cháu xin li cô chú. Nhưng cháu đang có thai. Xin cho cháu  li đây, sau khi sinh n xong cháu s v quê". Mày có biết m y s hãi như thế nào không? Mt tái mét đi, lp bp mãi mi nói được: "Tao ly mày! Cm 2 triu đng đi gii quyết cái ca n y đi ri v quê". Tao da tiếp: "Cháu không dám làm vic đó đâu, tht đc lm. Cháu s v quê sinh con và s không ai biết hết. Nhưng cô chú phi cho cháu 50 triu đng". M ta đng thn ra mt lúc ri m két, đếm đ50 triu đng đưa cho tao: "Ca n! Cút đi" - Thơm "ôsin" cười đc thng - Tao do thế thôi chcó cha chiếc gì đâu. Trước đó tao đã ung thuc tránh thai ri. Tao ri nhà y nhưng tình cm ca v chng nhà y không yên na. Tt c là ti cái thói nanh nc ca m ch. Vì thế tao mi tr thù".
Theo Nhà văn Hoàng Hu Các
Gia đình & Xã hi
__._,_.___
.
----- Forwarded Message -----
From: cuong tran <cqtr2005@yahoo.com>
To:
Sent: Thursday, October 6, 2011 11:56 PM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Fw: Đòn hiểm của ôsin__,_._,___No comments:

Post a Comment