Friday, October 7, 2011

Fw: [Exryu-ww-Forum] Fw: Mời xem PPS & YT " Nang Thu "- Ngoc Lan

----- Forwarded Message -----
From: cuong tran
Sent: Thursday, October 6, 2011 11:54 PM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Fw: Mời xem PPS & YT " Nang Thu "- Ngoc Lan

----- Forwarded Message -----
From: Linda Hue Ngo 
Subject: Fwd: Mời xem PPS & YT " Nang Thu "- Ngoc Lan
Mời quý vị thưởng thức  giọng hát của Ngọc Lan trong ca khúc " Nắng Thu " nhạc ngoại quốc , lời Việt của  nhạc sĩ  Phạm Duy .
Xin bấm vào link hay lên tấm hình để xem PPS .
Có You Tube đính kèm .Chúc vui.


Poster-Nangthu.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=pPKc6QodQXc


   huengodo@Gmail.com
__._,_.___
Recent Activity:
MARKETPLACE
.
__,_._,___


No comments:

Post a Comment