Saturday, August 6, 2011

23/03 TT-Huế: Tọa đàm về bảo tồn, số hoá di sản Hán Nôm

 (23/03/2011)

VH- Ngày 22.3, Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên- Huế phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh tổ chức toạ đàm khoa học về bảo tồn, số hoá di sản Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên –Huế.
Theo nhiều nhà nghiên cứu, hiện di sản Hán Nôm ở Thừa Thiên- Huế nói riêng và trên toàn quốc nói chung đã và đang đứng trước nguy cơ hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng do tác động của yếu tố thiên nhiên khắc nghiệt, tình trạng mua bán sắc phong, lấy cắp các tài liệu quý như gia phả, sắc phong... Vì vậy, việc tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, số hoá các tài liệu Hán Nôm trong thời điểm này là một yêu cầu cấp bách.
Đồng thời nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc sưu tầm, số hoá các tư liệu Hán Nôm để lưu trữ và phục vụ độc giả nhằm hướng đến xây dựng một phòng đọc Hán Nôm ở các thư viện cũng là một nhu cầu cấp thiết.
Dịp này, Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên- Huế đã khai mạc triển lãm tài liệu Hán Nôm (bản gốc và bản phục chế, số hoá) với trên 15 đầu tài liệu.               
S.THÙY

No comments:

Post a Comment