Tuesday, January 24, 2012

Thơ xuân

From: Dzung T
Sent: Tuesday, January 24, 2012 7:11 AM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Thơ xuân

 
Sáng qua, mồng một Tết, nhân nhận được 4 câu tứ tuyệt từ một nhân vật lấy tên là Lệnh Hồ Xung gửi, nên cũng cám ơn, và gửi lại tạ tình 4 câu. Sáng nay lại nhận 4 câu tiếp cho trọn bài Thất Ngôn Bát Cũ, nay xin gửi trọn hai bài như lời chúc Tết mọi anh chị thân hữu gần xa:

Năm mới

Lẩn quẩn loanh quanh lại Tết rồi
Trời khen thằng nhỏ vẫn vui chơi
Sơn hà mờ mịt xa tầm mắt
Thế sự lùng bùng bỏ ngoài tai
Năm tàn tháng tận cho năm mới
Vạn dặm tri âm được mấy mươi
Lai rai trừ tịch dăm chén rượu
Sân ngoài thấp thoáng nụ vàng mai

Lệnh Hồ XungNhâm Thìn 2012

Thế sự lung bung đã hiểu rồi

Hiểu rồi nhưng cố chẳng quên chơi

Sơn hà nghiêng ngửa vun chồng trứng

Hảo vọng cố trì bịt mắt tai
Năm mới bánh chưng vài tép kiệu

Giao thừa nhạc cũ khoảng gần mươi

Tha hương cứ ngỡ xuân sai hẹn

Hàm tiếu trong lòng mấy nụ mai

Phạm Thế Định

No comments:

Post a Comment