Saturday, October 29, 2011

Xin Làm Cỏ Biếc – thơ: Hà Thượng Nhân by Danchuca.org

Kính thưa Quý Vị,

"Mai đưa em về,
  Xin làm cỏ biếc,
  Vương chân em đi.
  Xin làm giọt mưa,
  Mưa giầm rưng rức."
Ai đã từng yêu thích thơ Hà Thượng Nhân và đã từng đọc bài thơ này, không thể không ngậm ngùi với hình ảnh ngưòi vợ của tác giả, trong ngày tang lễ chồng, bà ngồi trên xe lăn cùng ánh mắt buồn vời vợi tiễn đưa người chồng ra đi.

Từ nay trên đoạn đường còn lại của ngưòi vợ, Thi Sĩ từ cõi vĩnh hằng chắc vẫn nhìn xuống, và vẫn còn thấy mãi hình ảnh:
"Anh nhìn mắt em
Gió lùa lạnh lẽo"
DanChuCa.org kính mời Quý Vị và Các Bạn vào "links" sau đây để nghe bài hát:
Xin Làm Cỏ Biếc 
DanChuCa phổ nhạc từ bài thơ dưới đây để chia sẻ với Bà và để tưởng nhớ Nhà Thơ Hà Thượng Nhân.
Kính
DanChuCa.org
Xin Làm Cỏ Biếc
thơ: Hà Thượng Nhân
nhạc: Nguyễn Văn Thành
Anh cầm tay em,
Bàn tay khô héo.
Anh nhìn mắt em,
Gió lùa lạnh lẽo.
Anh nhìn lòng mình,
Mùa Đông mông mênh.
Anh nhìn lòng mình,
Mùa Đông mông mênh.
. . . . .
Cỏ non mùa Xuân,
Còn vương dấu chân.
Trăng non mùa Hạ,
Ướt đôi vai trần.
Có xa không nhỉ?
Ngày xưa thật gần.
Thời gian! Thời gian!
Em vẫn là em…
Nụ cười rạng rỡ,
Ngày nào vừa quen,
Mai đưa em về,
Mai đưa em về,
Xin làm cỏ biếc,
Vương chân em đi.
Xin làm giọt mưa,
Mưa giầm rưng rức.
Trên vai người yêu,
Trên vai người yêu,
Sài Gòn  . . .
Sài Gòn . . .
Không là quê hương,    
Mà sao mình nhớ, 
Không là quê hương,    
Mà sao mình thương.
Sài Gòn  . . .
Sài Gòn . . .
XIN LÀM CỎ BIẾC
 
    Anh cầm tay em,
    Bàn tay khô héo.
    Anh nhìn mắt em,
    Gió lùa lạnh lẽo.
    Anh nhìn lòng mình,
    Mùa Đông mông mênh.
    Cỏ non mùa Xuân,
    Còn vương dấu chân.
    Trăng non mùa Hạ,
    Ướt đôi vai trần.
    Có xa không nhỉ?
    Ngày xưa thật gần.
    Thời gian ! Thời gian!
    Em vẫn là em…
    Nụ cười rạng rỡ,
    Ngày nào vừa quen,
    Mai đưa em về,
    Xin làm cỏ biếc,
    Vương chân em đi.
    Xin làm giọt mưa,
    Mưa giầm rưng rức.
    Trên vai người yêu,
    Sàigòn  Sài Gòn,  
    Không là quê hương,    
    Mà sao mình nhớ, 
    Mà sao mình thương
 
Ngày từ trại Thác Bà, Yên Bái về trại 6 Thanh Chương NGHỆ TĨNH 1978
Hà Thượng Nhân

__._,_.___

 

----- Forwarded Message -----
From: THANH NGUYEN <pingrove@msn.com>
To: tuoitrevn@yahoogroups.com; dantocviet@yahoogroups.com; huyethoa@yahoogroups.com; hoinghi@yahoogroups.com; diendanphuvan@yahoogroups.com; doannguoiquocgia@yahoogroups.com; sghn_9@yahoogroups.com
Sent: Saturday, October 29, 2011 4:39 AM
Subject: [HUYET-HOA] (DanChuCa) Xin Làm Cỏ Biếc – thơ: Hà Thượng Nhân__,_._,___


No comments:

Post a Comment