Monday, December 5, 2011

CHUYỆN CÂY TÁO

Rằng ngày xưa có cây táo lớn,
Cậu bé thích quanh quẩn hàng ngày.
Leo lên ngọn, ăn trái cây,
Dưới tàn bóng mát nằm đây ngủ khò...
Cậu và cây chuyện trò, đùa giỡn.
Dòng thời gian cứ vẫn trôi qua...
Càng ngày cậu lớn hơn xưa
không còn thích thú chơi đùa với cây.

Một lần cậu đến gần cây táo
nghe giọng buốn ảo não kêu mời:
"Vui lòng ghé lại đùa chơi!"
Cậu rằng: "Tôi đã qua thời trẻ con.
Ở bên táo không còn thích lắm.
Tôi cần tiền mua sắm đồ chơi."
Táo rằng: "Xin hái trái tôi,
bán đi cậu có tiền rồi sẽ mua."
Cậu bé hái không chừa một trái,
Hăm hở đi chẳng ngoái lại nhìn.
Cây buồn chỉ biết lặng thinh,
Nhiều năm sau cậu thình lình ghé qua.
Táo mừng rỡ tưởng là ngày hội:
"Nào đã về, mau tới đùa chơi!"
Cậu rằng: "Tôi lớn tuổi rồi,
Chỉ cần nhà cửa nghỉ ngơi tháng ngày."
Táo rằng: "Cửa nhà đây chẳng có,
Nhưng nhánh, cành nhiều đó lo gì.
Dựng nhà cứ việc chặt đi!"
Cậu nghe mừng rỡ tức thì cầm dao,
chặt tất cả cành cao, nhánh thấp,
rồi ra đi hấp tấp, vội vàng.
Táo nhìn sung sướng chẳng rằng.
Cậu đi từ đó nhiều năm chẳng về.
Táo trơ trọi não nề thân lão,
Mùa hạ kia bỗng cậu ghé qua,
Táo vui quên cả tuổi già:
"Vào đây đùa giỡn với ta một lần!"
Cậu đáp: "Tôi không cần chuyện đó,
tôi phải đi chỗ nọ, chỗ kia.
Có thuyền không, hãy cho đi?"
Táo rằng: "Tôi chẳng còn gì ngoài thân.
Cậu đóng thuyền nếu cần ván gỗ,
xẻ thân tôi chắc đủ chiếc thuyền."
Cậu nghe xong hạ cây liền;
sẵn thuyền, xuôi ngược mấy miền rong chơi.
Cuối cùng khi rã rời thân xác,
Cậu quay về, tuổi tác già nua.
Cây rằng: "Tôi hết như xưa,
Muốn mời trái táo, bây giờ cũng không."
Cậu đáp: "Răng chiếc long, chiếc rụng
nay muốn ăn tôi cũng bái chào."
Cây rằng: "Mời cậu trèo cao,
thân tôi nay cũng còn đâu nữa mà."
Cậu đáp: "Tôi tuổi già, sức yếu,
chuyện leo trèo xin hiểu giùm cho."
Cây rằng: "Còn đám rễ khô,
Ngoài ra tất cả bây giờ là không."
Cậu trai đáp: "Ước mong duy nhất
là có nơi để được nằm yên.
Bao năm vất vả kiếm tiền
chỉ làm mỏi mệt, ưu phiền tấm thân.
Rễ Cây Già, chỉ cần có vậy.
Tốt lắm rồi, chỗ ấy nghỉ ngơi."
"Vậy mời nằm nghỉ cùng tôi!"
Cậu trai nằm xuống, cây cười lệ tuôn.


Nguyễn Tường
NYC December 04, 2011


The Apple Tree
A long time ago, there was a huge apple tree. A little boy loved to come and play around it every day. He loved the tree top, ate the apples, took a nap under the shadow…He loved the tree and the tree loved to play with him. Time went by..
The little boy had grown up and he no longer played around the tree everyday. One day the boy came back to the tree and he looked sad. "Come play with me," the asked the boy. I am no longer a kid, I don't ' play around trees anymore." The boy replied, "I want toys. I need money to buy them." "Sorry, but I don't have money…..but you can pick my apples and sell them. Then you will have money." The boy was so excited. He grabbed all the apples on the tree and left happily. The boy never came back after he picked the apples.
The tree was sad.. One day the boy returned and the tree was so excited. "Come and play with me" the tree said. I don't have time to play. I have to work for my family. We need a house for shelter. Can you help me? "Sorry but I don't have a house. But you can chop off my branches to build your house." So the boy cut all the branches off the tree and left happily. The tree was glad to see him happy but the boy never came back since then.
The tree was lonely and sad. One hot summer day, the boy returned and the tree was so delighted. "Come and play with me!" the tree said. "I am so sad and getting old. I want to go sailing to relax myself. Can you give me a boat? " "Use my trunk to build your boat. You can sail far away and be happy." So the boy cut the tree trunk to make a boat. He went sailing and never showed up for a very long long time.
Finally, the boy returned after he left for so many years. "Sorry, my boy, but I don't have anything for you anymore. No more apples for you u…." the tree said". "I don't have teeth to bite" the boy replied. "No more trunk for you to climb on" I am too old for that now" the boy said. "I really can't give you anything…..the only thing left is my dying roots" the tree said with tears. "I don't need much now, just a place to rest. I am tired after all these years." The boy replied "Good! Old Tree Roots is the best place to lean and rest on." "Come, come sit down with me and rest " The boy sat down and the tree was glad and smiled with tears……
 This is a story for everyone. The tree is our parents. When we were young, we loved to play with Mom and Dad…When we grew up, we left them…only come to them when we need something or when we are in trouble. No matter what, parents will always be there and give everything they can to make you happy. You may think the boy is cruel to the tree but that is how all of us are treating our parents.
----- Forwarded Message -----
From: Tuonguyen <tuong_lan88@yahoo.com>
To:
Sent: Monday, December 5, 2011 9:09 AM
Subject: [HUYET-HOA] CHUYỆN CÂY TÁO


CHUYỆN CÂY TÁO


No comments:

Post a Comment