Friday, December 23, 2011

Cha tôi @VietnamPlus

Khi 4 tuổi: "Cha tôi có thể làm bất cứ điều gì"

5 tuổi: "Cha biết tất cả mọi thứ"

6 tuổi: "Cha tôi thông minh hơn cha bạn"

8 tuổi: "Cha không hẳn biết chính xác tất cả mọi thứ"

14 tuổi: "Thời trước của cha, mọi thứ khác bây giờ"

16 tuổi: "Cha chẳng biết gì về điều đó cả"

18 tuổi: "Cha thật là lạc hậu"


21 tuổi: "Cha tôi ư? Ông ý thật cổ hủ và cố chấp"

27 tuổi: "Hình như cha đã từng nói về điều này..."

30 tuổi: "Có lẽ phải hỏi xem cha nghĩ thế nào về chuyện này"

35 tuổi: "Tôi nên hỏi ý kiến cha khi bắt đầu việc này"

40 tuổi: "Làm thế nào cha có thể xoay xở được những lúc như thế này..."

45 tuổi: "Cha thực sự đã vất vả quá. Cả cuộc đời của cha..."

50 tuổi: "Xin cha đừng bỏ con"

55 tuổi: "Giờ đây, tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để có cha bên cạnh và được phụng dưỡng người..."


http://www.facebook.com/photo.php?pid=8410903&l=4a1949efde&id=120834779440

No comments:

Post a Comment