Friday, December 23, 2011

Thổ Nhĩ Kỳ ngưng quan hệ quân sự với Pháp


No comments:

Post a Comment