Saturday, November 26, 2011

Truyen Kieu - Tho va Nhac - Global TV

Global TV – Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ.
Truyện Kiều – Thơ và Nhạc
NS Cao Minh Hưng – GS Nguyễn Thanh Liêm – NV Việt Hải – NS Minh Tuấn

 
GS Nguyễn Thanh Liêm – NV Việt Hải
http://www.youtube.com/thienmusic#p/a/u/0/DhY4ElJkP1s
http://thienmusic.com/


From: cuong tran <cqtr2005@yahoo.com>
To:
Sent: Wednesday, November 9, 2011 1:06 AM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Fw: Truyen Kieu - Tho va Nhac - Global TV----- Forwarded Message -----
From: Quach Vinh-Thien <quachvinhthien@yahoo.com>
To:
Sent: Monday, November 7, 2011 6:03 AM
Subject:  Truyen Kieu - Tho va Nhac - Global TVNo comments:

Post a Comment