Saturday, November 26, 2011

"Nguoi Em Van Khoa" (24 Videos Now).


Đôi lời của chủ blog:
Xin giới thiệu các bài nhạc xưa (dù là không phải loại thể nhạc tôi thích) được đăng trên diển đàn exryu-ww-forum.


12 Nhac Pham dau tien cua Playlist nay la nhung loi ca ve mot NGUOI "EM" SAU MONG, va 12 nhac pham ke tiep noi ve nhung chuyen nhu NEU DOI KHONG CO "ANH"...
Tran Nang Phung
YouTube help center | e-mail options | report spam
PhungTran42 has shared a video playlist with you on YouTube.
© 2011 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

--
Phung Nang TranFrom: cuong tran <cqtr2005@yahoo.com>
To:
Sent: Tuesday, November 1, 2011 11:50 PM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Fw: [PhungSuXaHoi] HD YOUTUBE PLAYLIST : "Nguoi Em Van Khoa" (24 Videos Now).----- Forwarded Message -----
From: Minh Ngoc <mngoctran@gmail.com>
To: 
Sent: Monday, October 31, 2011 5:36 AM
Subject: [PhungSuXaHoi] HD YOUTUBE PLAYLIST : "Nguoi Em Van Khoa" (24 Videos Now).
__,_._,___


No comments:

Post a Comment