Tuesday, May 24, 2011

23/05 Kỳ 4: Nhà báo Việt dính đạn cay tại Palestine

Tác giả: KHÁNH DUY (TỪ RAMALLAH, BỜ TÂY, PALESTINE)

No comments:

Post a Comment