Tuesday, May 24, 2011

20/05 Kỳ 2: Những nhà báo Việt đầu tiên trên đất Palestine

Tác giả: KHÁNH DUY (TỪ RAMALLAH, BỜ TÂY, PALESTINE)

No comments:

Post a Comment