Wednesday, July 18, 2012

Chồng tốt

(Thơ vui st)

Chẳng đẹp trai
Nhưng phong độ 
Thích dạo phố
Cùng vợ con
Không bia lon 
Không rượu đế 
Không về trễ
Không la cà
Không rề rà 
Nơi quán phố 
Gương làm Bố
Như hừng đông
Gương làm chồng 
Như trăng sáng 
Lương hàng tháng
Giao vợ hiền
Không chi tiền 
Chuyện phi lý 
Không bồ nhí 
Dạ thủy chung
Không hành hung
Không nhu nhược 
Không ngang ngược 
Không so đo
Không hét hò 
Không ngủ nướng 
Không ngất ngưởng
Không bạc bài
Không bất tài 
Không kiêu ngạo 
Không tàn bạo 
Không tiêu hoang
Không xuềnh xoàng 
Không bủn xỉn 
Sao lại không? 
Hãy tìm kiếm!  

No comments:

Post a Comment