Monday, March 19, 2012

Vợ Chồng - Mười Điều Răn


bản Việt ngữ của chị Thuỷ (about 8 year ago)


Ten Commandments Of Marriage ! 
(Mười Ðiều Răn Của Kiếp Vợ Chồng)


Commandment 1 - Marriages are made in heaven. But so again are thunder and lightning. 


Hôn nhân - quà tặng từ Trời 
Phong ba, bão tố hỡi ơi, nối liền ! 

Commandment 2  - If you want your wife to listen and pay strict attention to every word you say, talk in your sleep.


Còn ai nếu muốn vợ hiền 
Nghe chồng giảng thuyết lời khuyên ngọt ngào 
Thì đây kinh nghiệm gửi trao 
Nói trong giấc ngủ"... biết sao bây giờ ? 


Commandment 3 - Marriage is grand -- and divorce is at least 100 grand ! 

Hôn nhân - nếu đáng ngàn tờ 
Bạn ơi ! ly dị sơ sơ triệu lần !! 

Commandment 4 - Married life is very frustrating.  In the first year of marriage, the man speaks and the woman listens.  In the second year, the woman speaks and the man listens.  In the third year, they both speak and the neighbors listen. 

Vợ chồng khó hiểu vô ngần 
Năm đầu chồng nói vợ vâng dạ liền 
Năm sau vợ nổi cơn điên 
Lão chồng im miệng với niềm xót xa 
Rồi từ năm đó trôi qua 
Hai bên đấu khẩu tội nhà kế bên ... 

Commandment 5 - When a man opens the door of his car for his wife, you can be sure of one thing:  Either the car is new or the wife is. 

Hôm nào mưa thuận gió hiền 
Thấy chồng mở cửa vợ êm ấm ngồi 
Cá vui được một thua mười 
Hoặc xe, hoặc vợ ... chẳng thời mới mua ! 

Commandment 6 - Marriage is when a man and woman become as one. The trouble starts when they try to decide which one.


Phu thê - lời dạy ngàn xưa 
Chàng nàng ngôi một cho vừa yêu thương 
Một ngôi nhưng “đếch” ai nhường ! 
Thế là nội chiến tang thương khắp miền 

Commandment 7 - Before marriage, a man will lie awake all night thinking about something you say. After marriage, he will fall asleep before you finish. 


Nhớ khi ván chửa đóng thuyền 
Em than anh nghĩ trắng đêm muốn khùng 
Bây giờ nên nghĩa vợ chồng 
Bà chưa nói hết thì ông ngủ rồi !! 

Commandment 8 - Every man wants a wife who is beautiful, understanding, economical, and a good cook. But the law allows only one wife. 

Ðương nhiên sống ở trên đời, 
Ai không ước vợ là người cảm thông. 
Ước cô má thắm môi hồng, 
Eo thon ngực bự cho ông phê hoài !
Ước có cơm nước mỗi ngày, 
Chăm làm, cần kiệm chóng xây nhà lầu. 
Ước rồi chỉ chuốc thương đau, 
"Ða thê" lệ đó bỏ lâu lắm rồi !! 
Luật giờ một vợ mà thôi, 
Ôi sao chua xót một đời đắng cay... 

Commandment 9 - Marriage and love are purely matter of chemistry. That is why wife treats husband like toxic waste. 

Ái tình rượu ngọt nồng say, 
Hôn nhân - hòa hợp của hai mái đầu. 
Thế mà vợ có hiểu đâu ! 
Xem chồng như độc chất màu da cam !! 

Commandment 10 - A man is incomplete until he is married. After that, he is finished... 

Cuối cùng, sự thật bẽ bàng, 
Trai chưa lấy vợ chưa mang khí hùng ! 
Lấy rồi thôi thế là xong, 
Coi như toi mạng ... khổ không hả Trời ? 

Bonus Commandment - Tip Story - A long married couple came upon a wishing well. The wife leaned over made a wish and threw in a penny. The husband decided to make a wish too.  But he leaned over too much, fell into the well, and drowned. The wife was stunned for a moment but then smiled. IT REALLY WORKS 

Chỉ là Bonus thôi : 


Chồng vợ hơn nửa đời người, 
Rủ nhau ra giếng, ước đời thêm hương, 
Tiền xu bà vợ tay vung, 
Ông chồng quá trớn rớt luôn, chết chìm, Bà vợ cười mỉm, lim dim: 
Thế là lời ước trở thành hiện thân... 

Khuyết Danh

No comments:

Post a Comment