Thursday, October 27, 2011

NHỮNG NƠI THU HÚT DU KHÁCH NHẤT NAM MỸ (BBC Travel)

Theo B.B.C. TRAVEL.

Những nơi thu hút du khách nhất ở vùng Bắc Mỹ.

Times Square, New York City, 39.200.000 du khách hàng năm.
Central Park, New York City, 38.000.000 du khách hàng năm.

Union Station, Washington, DC, 12.500 hành khách trong và ngoài thành phố mỗi ngày.

Khu giải trí Las Vegas, 29.467.000 du khách hàng năm


Thác Niagra, New York và Ontario, 22.500.000 du khách hàng năm.

----- Forwarded Message -----
From: Tuonguyen <tuong_lan88@yahoo.com>
To:
Sent: Thursday, October 27, 2011 9:28 AM
Subject: [HUYET-HOA] NHỮNG NƠI THU HÚT DU KHÁCH NHẤT NAM MỸ (BBC Travel)


No comments:

Post a Comment