Friday, December 2, 2011

[exryu-ww-vannghe] tai sao chung ta mu*ng` Giang sinh ?

TẠI SAO NGƯỜI TA MỪNG GIÁNG SINH ?
.
Theo lời giảng của CG, thì nếu ngài không ra đời,
thì loài người vẫn không được lên thiên đàng;
Họ quan niệm rằng : kể từ khi Adam ăn táo cấm,
thì cửa thiên đàng đóng chặt, vì tội ăn táo là tội
tổ tông truyền cho con cháu nhiều đời sau
.

Hồi giáo (HG) không tin như thế, họ bảo kinh thánh cựu ước
chỉ nói về hình phạt sau khi Adam ăn táo :
- 2 vợ chồng này bị đưổi ra khỏi vườn địa đàng ,
  chồng phải cầy quôc vất vả; vợ phải mang nặng đẻ đau,
  chứ khg bị xuống hỏa ngục sau khi chết
.
Bởi vậy CG rất vui vì Ngôi Hai xuông thế nên loài người được
tha tội và được lên thiên đàng, Cả những người theo đạo khac
ngoài CG cũng được huởng công ơn cứu chuộc này
.
Nêu tôi là người HG, tôi khen CG can đảm : dám viết rõ về
sự đau khổ của Đức Jesus trên thập giá, trong khi HG đã
giấu nhẹm điều này : HG bảo chúa đã được tráo bằng 1 anh khờ,
anh ta đã vac thập giá và chết thay ngài; còn ngài thì được
2 thiên sứ nhấc bay lên trời; vì Ngài đã hết sức cầu xin đến độ
vã mồ hôi ra, mà vẫn bị giết chết thì ai còn muốn cầu gì nữa
.
Một chi phái của TL ( jehova) đã dạy rằng : vì luật "răng bẻ răng"
nên phải dâng lên cho chúa cha 1 người toàn thiện, thì chúa cha
mới trả lại sự toàn thiện cho nhân loại, vì trên thiên đàng chỉ có
những thiện nhân mà thôi,
Tât cả chúng ta đều là con cháu của cặp vợ chồng Adam
thì đều nhiễm tội tổ tông rồi
Riêng Đức Jesus có ông bố là đấng toàn thiện nên con ngài
cũng toàn thiện 80% vì ta còn chưa chắc Đức mẹ có bị nhiễm
cái tội ăn táo cấm hay không ?
May thay khi Đưc Mẹ hiện ra ở Fatima ngài đã tuyên bố :
- Ta là đấng chẳng hề măc tội tổ tông
Thế là đầy đủ, 20% kia đã biến mất
Chúng ta đã được cứu, vì vậy ai cung vui mưng ngày Giáng Sinh
.
Đỗ Hưng( GS 2011)
__._,_.___

__,_._,___

----- Forwarded Message -----
From: Henry Doe <tokyochiba51@yahoo.com>
To: "Daploisongnui@yahoogroups.com" <Daploisongnui@yahoogroups.com>
Cc: "exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com" <exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>; "vinhvien51@yahoo.com" <vinhvien51@yahoo.com>; Vietcatholic <conggiao@gmail.com>; "mailai@vnn.vn" <mailai@vnn.vn>; "mongbinhthien@hotmail.com" <mongbinhthien@hotmail.com>; LM Truong` Lua^n <mjtruongluan@aol.com>; Xuan Don Nguyen <nguyendonxuan@yahoo.com>; "nguyenphucchinh@gmail.com" <nguyenphucchinh@gmail.com>; "exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com" <exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>; "jpmclub@yahoogroups.com" <jpmclub@yahoogroups.com>
Sent: Friday, December 2, 2011 1:40 PM
Subject: [exryu-ww-vannghe] tai sao chung ta mu*ng` Giang sinh ?


No comments:

Post a Comment