Thursday, December 1, 2011

Mẹo vặt khi gửi LINK You TubeKhi gửi Link của YouTube cho mọi người nếu bạn muốn người xem "full screen" có nghĩa là màn ảnh lớn ta làm như sau


ta thay watch trong địa chỉ LINK trên thành watch_popup trước khi gửi đi là xong. Người nhận chỉ cần bấm vào địa chỉ sau là xem được trên màn ảnh lớn hơn (full screen)


Bu`i Ba?o So+n CVA65
www.cva646566.com
__,_._,___

From: Bu`i Ba?o So+n
To: 
Sent: Thursday, December 1, 2011 7:14 AM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Mẹo vặt khi gửi LINK You Tube

No comments:

Post a Comment