Thursday, September 1, 2011

01/09 Nguoi buon gio: Đại Vệ Chí Dị - họ Cơ2011/9/01 11:41
Nước Vệ có trăm họ, hơn 56 dân tộc anh em trải dài từ miền núi xuống miền biển.


Năm Tân Mão đời Vệ Kính Vương thứ nhất, triều nhà Sản thứ 66.


Tại kinh thành nước Vệ từ mùa Hạ đến đầu mùa Thu,dân chúng và trí sĩ nước Vệ tụ lại đến vài trăm người kéo nhau xuống đường phản đối nước Tề âm mưu xâm chiếm, thôn tính Vệ.


Tề Bá Vương nghe tin ấy, mới hội quần thần lại nói.


- Nay chư hầu phía Nam là Vệ có kẻ sinh lòng khác, không trị ngay  để lâu ngày sợ biến.


Nói rồi thảo chỉ dụ, cho người ngay đêm đi gấp sang Vệ gọi người nhà Sản sang báo cáo tình hình.


Nhà Sản nhận chỉ dụ, văn võ bá quan cúi đầu lạy tạ thiên triều ban chỉ, thắp hương, đốt trầm làm lễ mở dụ. Mở chỉ dụ thấy nói rằng việc để cho dân chúng tự ý tụ tập, tuần hành là thất sách. Cần phải cho người tinh thông sang Tề gấp để học hỏi thêm bí quyết. Kỳ thực là nhận lệnh mới. Nhà Sản họp bàn, sau chọn Phó đại soái Nguyễn Vượng đi chầu phương Bắc. Lựa gấp được ngày lành, Vượng sang Tề chầu kiến.


Tề Bá Vương quở trách Vượng.


- Vệ còn muốn làm chư hầu hưởng uy của Đại Tề ta không, nghĩ nước Vệ trăm họ, truyền thống lâu đời. Thương cái ấy mà không muốn nhập vào làm một huyện. Để riêng một cõi mà trị có được cái danh, thế mà có việc cỏn con cũng không giữ gìn được an ninh , trật tự. Phải để Đại Tề bận trăm công, nghìn việc vẫn phải để tâm. Nếu không được thì để nhập vào châu Quảng cho rồi.


Vượng nghe biến sắc mặt, cúi đầu dập trước sân rồng, không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt thiên tử. Tề Bá Vương thấy thế, biết là có lòng e sợ, mới nguôi dạ nói rằng.


- Thôi việc đã thế, về làm cho chắc chắn, đừng để tái diễn nữa.


Vượng rối rít hứa hẹn liên hồi. Tề Bá Vương mới gọi lại gần ân cần hỏi .


-  Nước Vệ có trăm họ, việc thuyết phục bá tính đương nhiên là khó khăn, chỉ cần gom lại đổi thành vài ba họ lớn thì mới dễ dàng được.


Vượng vái dài tâu


- Xin đại vương chỉ cho những kẻ mông muội được thấy ý sáng thiên triều soi tỏ.


Tề Bá Vương nói


- Việc này đã làm rồi, không phải ngày một, ngày hai mà xong, muốn thông suốt hơn thì phải lập trạm liên lạc khẩn để còn nhận chỉ dụ, theo sát tình thế. Cụ thể thế nào đại thần Tề sẽ có người nói với người, giờ cứ nghỉ ngơi, thăm thú non xanh, nước biếc, phồn hoa của thiên triều mở mang con mắt.


Vượng cùng tùy tùng ăn chơi, tiệc hội mấy hôm, lúc sắp về, đại thần Vệ là Ngựa Trời gọi riêng Vượng vào phủ , kéo đến phòng riêng hỏi


- Nước Vệ có bao nhiêu họ


Vương thưa


- Nước Vệ cả thảy có gần trăm họ, những họ đông thì có Nguyễn, Lê, Trần, Hoàng, Phạm,Vũ..ít thì có Dương, Bùi, Mạc...


Ngựa Trời thở dài


- Nhiều họ thế, bảo sao không quản được, muốn quản được dân chúng, phải gom bá tính thành một vài họ lớn mới dễ trị, cái này thiên tử đã dặn ngươi, có hiểu được ý không?


Vượng lắc đầu, Ngựa Trời vẫy lại gần nói.


- Chỉ cần gom bá tính lại, đổi thành vài họ, như họ Khiếp, họ Nhược, họ Cơ là xã tắc yên lành. Những kẻ làm quan thì lấy họ Cơ. Những kẻ trí sĩ, nhân tài có hiểu biết cho mang họ Nhược, còn dân đen lấy họ Khiếp. Những kẻ nào không mang họ ấy, tất là bọn chứa mầm mống phản loạn. Phân định được như thế, xác định rõ đối tượng, kẻ thù mới dễ trị.


Vượng về nước, đem lời Tề chỉ bảo y nguyên lại cho triều nhà Sản.


Mùa Thu năm Tân Mão, nhà Sản cho công sai đi rà soát , uy hiếp ngày đêm mọi nhà. Kẻ nào cứng đầu không chịu đổi họ, này bị triệu lên phủ, mai trát gọi đến chỗ làm, trăm đường điêu đứng.


Hàng ngày công sai nhà Sản đi lùng sục giữa các phố phường, thấy quán xá, vườn hoa nào đông người là xộc tới hỏi danh tính. Kẻ nào họ Khiếp, họ Nhượcthì không sao, những kẻ mang họ khác đều bì bắt lên xe bát mã một đống về phủ trị tội.


Riêng họ Cơ là họ nhà quan, có dấu ấn riêng không bị xét hỏi. Họ này từ vua chúa nhà Sản đều dùng, như Cơ Nông Cường, Cơ Nguyễn Bạo, Cơ Nguyễn Kính, Cơ Nguyễn Vượng.....


Nước Vệ yên bình, ít họ thì yên, lắm họ thì loạn. Người Vệ không thích đa nguyên, đa họ là thế. Sau này nước Vệ có nhiều người thích dùng cả họ trên cho đầy đủ 

Họ Cơ Khiếp Nhược từ đó có trên đất Vệ.
11 Comments日付順      スレッド形式
nguoigiaonline wrote 2011/09/01 11:51
Họ Cơ Khiếp Nhược từ đó có trên đất Vệ. 
May, ba cái họ ấy vẫn chưa trùm khắp thay cho trăm họ đang có!
mitkite wrote 2011/09/01 14:13
Ới Allah :), xin bạo chúa Tề cho Vệ vịt thêm 1 họ Tu. Tu bia cho nó nhẹ nhàng, cười sảng khoái, thoải mái tâm hồn hơn 3 thứ kia :).
kieugiang wrote 2011/09/01 16:39
Nay nói đến tên vô lại ho Vũ tên Tông... Ngày trước vốn là kẻ xu nịnh, có khiếu cóp nhặt chữ nghiã, ghép lại thành vần, đọc lên nghe như ca dao, hò, vè... Vì giỏi nịnh hót, bưng bô cho các quan trên mà được phong cho lên hàng Phó giáo Sư - Tiến sĩ...Có nhiều nữ sến trong lúc lao động nặng nhọc, đem vài vần thơ của Tông ra ngân nga, xem chiều ngưỡng mộ lắm... Ngày nọ, cũng vì tánh xu nịnh bưng bô đánh chết không chừa của Vũ Tông... Y đăng đàn viết bài Bỉ Thử người biểu tình Yêu Nước... Y gọi họ là đám người Cả Quỷnh... Để cho bọn xấu kích động v/v... Xóm văn sĩ Quê Choa tức quá, bèn đăng hình ảnh Tông lên mặt báo... Thế là hàng vạn người xỉa xói, gọi hắn là : Quân mặt dày !... Còn các sến nương trước đây ái mộ hắn, nay nổi tam bành, vén Tượng lên vỗ bồm bộp mà chửi : Thằng Thộn, đồ mặt Lờ....
Thương thay, Vũ Tông gánh lấy bia miệng trăm năm...
Comment deleted at the request of the author.
buncuoiwa wrote 2011/09/01 22:52
Để quyết liệt giữ vững danh hiệu tự sướng(đỉnh cao trí tuệ) thì họ Cơ phải loạn luân mất thôi(đảm bảo nhất nguyên)!
viettran45 wrote 2011/09/02 00:05
Buon` cho dan nuoc VE,gap thang` phai? gio' lanh dao thi` tu` chet' toi' bi thuong danh` can' rang chiu thoi
becailam wrote 2011/09/02 11:33
Là một bước tiến mới trong vấn đề quản lý nhân khẩu kì này bọn "phản động" hết đường thoát, Nhà Sản tài ghê,nhân dân lại trở về thời kì mọi người hăng sai lao động nữa đây, phen này ai cũng có việc hết.
brandontle wrote 2011/09/02 13:05
Wow, anh Gio dung la kheo leo trong ach viet van. Kham phuc kham phuc
tiensigiay wrote 2011/09/03 02:57, 2011/09/03 05:55に編集されました
Người buôn gió được sánh với Nguyễn Hữu Đang :) Oách thật

http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fjjj.qnapuvzivrg.vasb/nepuvirf/41766
hung11 wrote 2011/09/03 07:13
Cám ơn Người Buôn Gió, những bài viết của bạn rất hay rất ý nghĩa
Nhưng có một điều hình như bạn có lầm lẫn về lịch sử, theo tôi biết thì những câu truyện bạn kể đều diễn ra vào những năm cuối của nhà SẢN nên phải phải nói là thời kỳ “HẬU SẢN” mới đúng mong bạn xem lại
art4artsake wrote 2011/09/03 07:20
em là dân đen họ Khiếp, phải cố kiếm anh chồng họ Cơ ... cho đời mau lên hương , sau này đẻ con đổi ra họ Phản . 

No comments:

Post a Comment