Friday, April 20, 2012

Tòa Thánh cải tổ LCWR (Hội Đồng Lãnh Đạo các Nữ Tu HK)Trần Mạnh Trác4/19/2012
PdfEmail cho bạn bèIn RaTăng Cỡ ChữGiảm Cỡ ChữCỡ Chữ Ban Đầu

(Theo CNA / EWTN News) - Tòa thánh Vatican vừa công bố bổ nhiệm đức Tổng Giám Mục J. Peter Sartain của Seattle, một vị Giám Mục ăn nói nhẹ nhàng và khiêm nhường, để lãnh đạo những cải tổ cho Hội Đồng Lãnh Đạo các Nữ Tu HK (LCWR:Leadership Conference of Women Religious).

Mới đây một tài liệu 'lượng giá' của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin (Congregation for the Doctrine of the Faith) đã cho thấy có nhiều 'khủng hoảng' về tín lý, nhất là trong giới lãnh đạo của Hội Đồng này.

Đây là một tổ chức đại diện cho khỏang 1.500 thành viên tại Hoa Kỳ, đó là khoảng 80% các 'chức sắc' cuả các dòng nữ tu cuả Hoa Kỳ (Tổng số nữ tu tại HK là 57113)

Tại Mỹ, các dòng nam tu sĩ có một tổ chức khác gọi là CMSM (Conference of Major Superiors of Men: Hội Đồng các Bề Trên Nam).

Mỹ là nước duy nhất có hai hội đồng cao cấp cho các Nữ tu sĩ và Nam tu sĩ.


Tài liệu 'lượng giá' cho biết "Thật là rõ ràng cần phải nhấn mạnh hơn đến hai vấn đề, thứ nhất là mối quan hệ giữa LCWR và Hội Đồng Các Giám Mục HK, và thứ hai là sự cần thiết phải gây dựng cho LCWR một nền tảng thích hợp hơn với đức tin của Giáo Hội."


Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã khởi động những nghiên cứu về tình trạng các dòng Nữ Tu cuả Hoa Kỳ vào năm 2008, và Đức Giám Mục Leonard P. Blair của Toledo, Ohio, một thành viên của ủy ban giáo lý của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, đã đúc kết thành bản 'lượng giá' này.

Trong số những quan ngại chính về LCWR là những sai sót nghiêm trọng về thần học và tín lý trong các bài thuyết trình tại các hội nghị hàng năm gần đây.

Một số diễn văn đã cổ động một lối sống tu trì không phù hợp với nền tảng đức tin của Giáo Hội. Một số khác đã cổ võ cho sự bất đồng với học thuyết của Giáo Hội và đã tỏ ra khinh thường "Huấn Quyền của hàng giáo phẩm" cách rõ ràng.

Bản 'lượng giá' trích dẫn một bài nói chuyện đã hô hào các nữ tu hãy "vượt ra ngoài Giáo Hội" (“moving beyond the Church” ) và thậm chí vượt ra ngoài Chúa Giêsu. Những quan điểm như vậy là "một sự từ bỏ đức tin" và là một "gây tai tiếng nghiêm trọng", nhưng LCWR thường không cải chính.

Bản 'lượng giá' cũng ghi nhận các Bề Trên và các Quản Giáo (superiors and formators) cuả các dòng tu trong tổ chức LCWR đã không được huấn luyện đầy đủ về giáo lý, cho nên có thể phát sinh ra những nhầm lẫn về học thuyết của Giáo Hội.

Hơn nữa, Bản 'lượng giá' đã quan ngại về một số chủ đề "nữ quyền" không phù hợp với đức tin Công Giáo "đã được LCWR phổ biến và tài trợ trong một số chương trình và thuyết trình. Trong những hoạt động này, đã có những luận điệu xuyên tạc về những giảng dạy cuả Giáo Hội, bóp méo thiên tính của Chúa Kitô, Thiên Chúa Ba Ngôi, Thánh Thể và sự mặc khải của Thánh Kinh.

Bản 'lượng giá' cho biết những thư tín giữa các cấp lãnh đạo cuả LCWR đã cổ võ bất đồng chính kiến với giáo huấn cuả Giáo Hội về tình dục và phản đối hành động của Tòa Thánh không phong chức linh mục cho phụ nữ và người đồng tính.

Trong khi các cộng đoàn nữ tu cuả LCWR ủng hộ mạnh mẽ vấn đề công bằng xã hội, nhưng trái lại họ đã im lặng về quyền sống từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên. Đây là một chủ đề quan trọng trong cuộc tranh luận công cộng tại Hoa Kỳ về phá thai và an tử.

Để giải quyết những "thiếu sót nghiêm trọng về giáo lý," Đức Tổng Giám Mục Sartain đã được uỷ quyền năm năm để làm việc với giới lãnh đạo LCWR trong những nỗ lực đổi mới.

Đức tổng giám mục sẽ báo cáo thường xuyên lên Tòa Thánh và sẽ được hỗ trợ bởi Đức Giám Mục Blair và Đức Giám mục Thomas J. Paprocki của Springfield, cùng với một nhóm tư vấn bao gồm các giáo sĩ, nữ tu và nhiều chuyên gia khác.

Đức Tổng Giám Mục Sartain sẽ làm việc với hội đồng để duyệt lại nôi qui, trước khi trình duyệt lên Tòa Thánh, và duyệt lại các mối quan hệ giữa Hội Đồng với các tổ chức liên hệ.

Những thuyết trình viên trong các chương trình lớn trong tương lai sẽ phải được sự chấp thuận của Đức Tổng Giám Mục. Ngài sẽ làm việc để tạo ra các chương trình đào tạo mới để cung cấp một sự hiểu biết sâu sắc hơn về những giảng dạy cuả Giáo Hội.

Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục Sartain sẽ "xem xét và đưa ra hướng dẫn" trong việc áp dụng các qui tắc phụng vụ, để đảm bảo, ví dụ, rằng Bí Tích Thánh Thể và Kinh Nhật Tụng có ưu tiên trong các sinh hoạt cuả LCWR.

Đức Hồng Y William Levada, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, cho biết rằng những phát hiện nêu ra trong bản 'lượng giá' là nhằm mục đích "thúc đẩy tinh thần kiên nhẫn và hợp tác cho sự đổi mới của các Bề Trên chính của hội đồng này."

Ngài hy vọng rằng các biện pháp mới sẽ giúp cung cấp một nền tảng giáo lý mạnh mẽ hơn cho "LCWR", vốn là môt tổ chức có nhiều sáng kiến và nhiều hoạt động đáng khen ngợi."http://www.vietcatholic.net/News/Html/97303.htm


See Also

7/11/2008
Phụng Nghi
11/21/2004
Ngọc Loan
8/12/2008
Trương Thành Hào
8/12/2011
Bùi Hữu Thư
10/29/2010
BTGH
9/12/2009
Trần Mạnh Trác
8/12/2009
Phụng Nghi
2/5/2008
LM Hoàng Xuân Viện, SDB
10/16/2006
Đ.Ô. Nguyễn Quang Sách
2/25/2006
Đức Lưu
8/3/2002
Nguyễn Việt Nam
11/11/2010
Tiền Hô
7/3/2011
Phạm Kim An
9/29/2007
Ngọc Loan
5/28/2008
Anthony Lê
11/6/2007
Anthony Lê
2/17/2005
Đức Ông Nguyễn Quang Sách
6/11/2004
Nguyễn Việt Nam
9/28/2010
Pt Huỳnh Mai Trác
3/22/2012
Vũ Văn An

No comments:

Post a Comment