Monday, April 30, 2012

Fw: [exryu-ww-vannghe] Trinh công Son on Saigon Radio on April 30 - 75..


----- Forwarded Message -----
From: dung mtl <dung_mtl@yahoo.com>
To: "exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com" <exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>
Sent: Saturday, April 28, 2012 11:35 PM
Subject: Re: [exryu-ww-vannghe] Trinh công Son on Saigon Radio on April 30 - 75..

 
Gia ddi`nh cu?a Tri.nh Co^ng So+n vu+o+.t bie^n xin ti. na.n co^.ng sa?n o+?
Canada , mo+? qua'n a(n VN o+? tha`nh pho^' Montreal .

From: Henry Doe <tokyochiba51@yahoo.com>
To: "exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com" <exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>; "jpmclub@yahoogroups.com" <jpmclub@yahoogroups.com>; Binhthien Mong <mongbinhthien@hotmail.com>
Sent: Saturday, April 28, 2012 6:11:49 AM
Subject: [exryu-ww-vannghe] Trinh công Son on Saigon Radio on April 30 - 75..

 
 
 Trên đài phát thanh Sài gòn , 2 giờ chiều ngày 30-4-1975 , Trịnh Công Sơn     dõng dạc kết án những kẻ ra đi là những kẻ phản bội đất nước . Dưới đây là nguyên văn phần phát biểu rất hồ hỡi , phấn khởi của TCS :Mời xem và nghe lại cho kỹ để biết rõ sự thật . . . và phán đoán :
" Tôi , nhạc sĩ Trịnh công Sơn, rất vui mừngcảm động gặp và nói chuyện với tất cả anh chỉ em văn nghệ sĩ ở miền Nam Việt Nam này . Hôm nay là cái ngày mơ ước của tất cả chúng ta , đó là ngày mà chúng ta giải phóng hoàn toàn tất cả đất nước VN này , cũng như những điều mơ ước các bạn bấy lâu là độc lập tự do và thống nhất , thì hôm nay chúng ta đã đạt được tất cả những kết quả đó .
Tôi yêu cầu các văn nghệ sĩ cách mạng miền nam VN nè , hợp tác chặt chẽ với chính phủ cách-mạng lâm thời miền nam VN .
Những kẻ ra đi chúng ta xem như là đã phản bội đất nước. Chúng ta là người VN , đất nước này , đất nước VN , chúng ta ở trên đất nước chúng ta . Chính phủ cách mạng lâm thời sẽ đến đây với thái độ hoà giải , tốt đẹp, các bạn không có lý do gì sợ hãi để mà ra đi cả .
Đây là cơ hội đẹp đẽ và duy nhất để đất nước VN thống nhất và độc lập . Thống nhất và độc lập là những điều chúng ta mơ ước từ mấy chục năm nay.
Tôi xin tất cả các bạn , thân hữu hay những người chưa quen với tôi, xin ở lịa , và chúng ta kết hợp chặt chẽ với uỷ ban cách mạng lâm thời để góp tiếng nói, xây dựng miền nam VN này , gặp tất cả các anh em trong uỷ ban cách mạng lâm thời . Hiện tại chúng tôi đang ở tại đài phát thanh Sài gòn , và tôi mong các bạn chuẩn bị sẵn sàng để đến đây góp tiếng nói , lên tiếng để tất cả mọi người đều yên tâm . Và tôi xin tất cả anh chị em sinh-viên , học sinh của miền nam VN này hãy yên ổn kết hợp lại với nhau ; Khóm phường đều kết hợp chặt chẽ , chuẩn bị để đón chờ uỷ ban cách mạng lâm thời đến . Xin chấm dứt ."
"Và tôi xin hát bài nối vòng tay lớn . . ."  ( rất hăng say ! )


__._,_.___
Recent Activity:
.sg

.

__,_._,___


No comments:

Post a Comment