Sunday, October 23, 2011

NHỮNG BÀI NGỤ NGÔN GẦN GŨI THỜI SỰ


 
ÔNG VUA VÀ CHÚ NHỆN


Vikram, vị vua dũng cảm,
Một lần chỉ huy đám lính quèn.
Đánh nhau với đại hùng binh,
Chịu nhiều thất bại rút nhanh vô rừng.
Sống trong hang, vô cùng chán nản,
Trong người ông can đảm không còn.
Bỗng nhiên một buổi chiều hôm,
Nhìn con nhện nhỏ xây vòm lưới tơ.
Lúc chú bò, bất ngờ đứt lưới,
Chú nhện rơi ngã chúi xuống sàn.
Lại bò lên chẳng thở than,
Cuối cùng vòm lưới đàng hoàng như xưa.

Vikram bấy giờ ngẫm nghĩ:
"Con nhện kia sức chỉ tí teo,
Can đảm đối phó hiểm nghèo,
Ta đây thất bại bấy nhiêu đáng gì.
Sao lại nỡ mất đi nghị lực,
Phải gắng thôi, hết sức, tận tâm.
Hy sinh tính mạng nếu cần,
Quyết phải giành lại giang sơn mới là."
Suy nghĩ ấy hóa ra sức mạnh,
Giúp vị vua bại trận bừng lên.
Ông quy tụ bậc tài hiền,
Tiếp tục chống lại đạo binh quân thù.
Lại thất bại y như lần trước,
Nhưng ông không lùi bước đấu tranh.
Kháng cự, kháng cự bao lần,
Cuối cùng đánh bại đội quân hung thù.
Ông lại ngự ngai vua như trước,
Bài học này nhận được từ hôm
Thấy con nhện nhỏ xây vòm.
Kiên trì nhất định thành công rõ ràng.
Nguyễn Tường, NY Oct. 22, 2011


The King and The Spider.
Vikram was a brave king. Once, he had to fight against a large army with just a few soldiers, he was defeated. He had to run for his life.
Vikram took shelter in a forest cave. He was very depressed. His courage had left him. He was blankly gazing at the ceiling of the cave. An interesting scene captured his attention.
A small spider was trying to weave a web across the cave ceiling. As the spider crawled up, a thread of the web broke and the spider fell down. But the spider did not give up. He tried to climb again and again. Finally, the spider successfully climbed up and completed the web.
Vikram began to think, "If a small spider can face failure so bravely, why should I give up? I will try with all might till I win". This thought gave strength to the defeated king.
Vikram got out of the jungle and collected his brave soldiers. He fought against the large army. He was defeated again. But now, he would not give up his fight.
Vikram again and again fought against the large army and finally, after many attempts defeated the large army and regained his kingdom. He had learnt a lesson from the spider.
MORAL : Perseverance paves way to success.


HỔ MANG VÀ BẦY KIẾN

Hổ mang non sống trong hang nọ,
Chỉ ăn sinh vật nhỏ xung quanh.
Tới ngày rắn lớn to nhanh,
Ăn trứng, bắt thỏ, thằn lằn, ểnh ương.
Thậm chí còn ăn luôn rắn nhỏ,
Niềm tự hào của nó lớn theo.
Các sinh vật nhỏ càng teo,
Hổ mang càng thấy mình nhiều quyền uy.
Nó tự nghĩ: "Phải đi hang lớn,
Cả khu rừng sẽ ớn sợ ta."
Cuối cùng thấy gốc cây đa,
Tới ngay quyết định xây tòa hoàng cung.
Chợt thấy mình ở cùng tổ kiến:
"Bọn xấu này phải biến cho xa!
Ta là lãnh đạo quốc gia,
Lệnh cho bọn kiến dời nhà đi thôi!"
Chẳng một tiếng trả lời vâng dạ,
Nó nổi khùng đến phá tổ ngay.
Nhưng trong phút chốc lạ thay,
Hàng ngàn chú kiến bu đầy hổ mang.
Chịu sao nỗi chiếc càng tẩm độc,
Hổ mang vua chạy tuốt rất xa.
Cho nên: Tự mãn chi mà,
Để rồi thảm bại người ta chê cười.


Nguyễn Tường, NY Oct. 22, 2011


The King Cobra and The Ants. 


Once there lived a king cobra in a small hole. When he was small he ate little creatures. As he grew up he began to eat eggs, lizards, frogs and rabbits. And when he grew up further he started to eat even other smaller snakes. His pride grew with him.
All small animals began to fear the king cobra. This boosted up his pride. He began to think "Now I am the most powerful creature. I am the king of the forest. All animals fear me. Let me move from this small hole to a bigger place".
He searched for a place to suit his size and status.
Finally he came across a big tree. He selected the tree for his house. He saw an ant hill near the tree.
He thought "Why should there be an ugly ant hill near my royal house?" He hissed aloud "I am king Cobra, the king of the forest. I order the ants to vacate immediately". There was no reply. He got wild and struck at the ant hill.
What a surprise! In a minute thousands of ants swarmed up the king cobra biting him everywhere. The king cobra could not bear the pain. He ran away.
---------------------------
Mời xem thêm ở
 http://vn.360plus.yahoo.com/tuong_lan88/article?new=1&mid=614

__._,_.___


----- Forwarded Message -----
From: Tuonguyen <tuong_lan88@yahoo.com>
To:
Sent: Sunday, October 23, 2011 1:19 AM
Subject: [HUYET-HOA] NHỮNG BÀI NGỤ NGÔN GẦN GŨI THỜI SỰ

No comments:

Post a Comment