Thursday, December 8, 2011

07/12 Gần 300.000 phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài


gày 07.12.2011, 08:06 (GMT+7)
SGTT.VN - Thủ tướng vừa giao bộ trưởng bộ Tư pháp thành lập tổ công tác Liên ngành để chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự kỷ cương trong việc kết hôn với người nước ngoài; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả lên Thủ tướng.
Từ năm 1998 đến 31.12.2010, bộ Tư pháp đã chấp nhận và làm thủ tục cho 294.280 phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài có quốc tịch trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều nhất là với đàn ông Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Canada, Pháp, Hoa Kỳ… Đa phần việc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài mang tính chất phong trào, không dựa trên nguyên tắc hôn nhân tự nguyện mà xuất phát từ mục đích kinh tế. Quá trình đi đến hôn nhân thường diễn ra rất nhanh chóng, vội vàng, đơn giản, hầu hết đều thông qua môi giới, sắp xếp. Không ít cô dâu Việt đã rơi vào hoàn cảnh bi đát, bất hạnh.
P.V

No comments:

Post a Comment