Sunday, November 27, 2011

Hoàng Hạc Lâu

Nguyên tác: Thôi Hiệu
(704  -  754)                                

黃鶴樓
昔人已乘黃鶴去,
此地空餘黃鶴樓。
黃鶴一去不復返,
白雲千載空悠悠。
晴川歷歷漢陽樹,
芳草萋萋鸚鵡洲。
日暮鄉關何處是,
煙波江上使人愁

Hán-Việt
Hoàng Hạc Lâu
Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,
Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu.
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du.
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu.
Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.Lầu Hòang Hạc
Hạc đã mang người vút bóng mây,
Còn đây Hoàng Hạc trơ vơ đài !
Hạc vàng một thuở đi không lại,
Mây trắng ngàn năm bay vẫn bay…
Hán Dương sông biếc cây soi rợp,
Anh Vũ bãi xanh cỏ mọc đầy…
Quê hương đâu hỡi chiều hôm xuống,
Khói sóng đầy sông tiếng thở dài…

Mặc Thủy dịch
Mời các thân hữu vào:
để thưởng thức thêm 25 bài  thơ dịch "Hòang Hạc Lâu" của 25 tác
giả VN từ xưa đến nay (bài thơ dịch trên nằm trong  25 tác giả này) 
và 2 tác giả Anh.
 
From: cuong tran <cqtr2005@yahoo.com>
To:
Sent: Friday, November 25, 2011 12:23 PM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Mời thưởng thức, chuc vui cuoi tuan !


No comments:

Post a Comment