Tuesday, October 18, 2011

Lèo (Laos--Ai Lao) Một nườc thanh bình, một dân tộc hiền hòa

FYI

Mời quý vị quan-chiêm Vương-quốc Ai-Lao;
Xin đa-tạ Tiên-sinh Be Ta về mỹ-quan Laos.TTKh.

Từ: Be Ta tabe1964@gxxx.com; 
Ngày: 10:25 Ngày 18 tháng 10 năm 2011 
Chủ đề: Lèo (Laos--Ai Lao) Một nườc thanh bình, một dân tộc hiền hòa 


           LÀO DIỆU HIỀN
Cảnh trí nên thơ nước diệu hiền
Ai Lao đời sống đẹp như tiên
Chuà chiền nghiêm túc bên đồi hiện
Dân chúng an hoà dưới mái hiên
Phật pháp ngàn đời luôn diễn biến 
Tu hành nhiều kiếp
 vẫn thường xuyên
Núi sông đồng suối  như hoà quyện
Tạo mối chơn tình tâm mới nguyên .
     mbz,md.11'
Region: Southeast Asia
Area total: 236,800 km2 
Coast line: Landlocked country

Capital: Vientiane


Vientiane

Parliament building

City hall

Patuxai (victory gate)

Patuxai

Patuxai details


Patuxai details

Pha That Luang

Pha That Luang entrance

Buddha Park

Buddha statues

Wat Si Saket

Wat Si Saket - Unique collection of Buddha statues of various styles and eras, made of wood, stone, silver, bronze or clay..

Drum tower
Night marketAll Lao Elephant Camp in Luang Prabang

Attached                              Image:                              monthly_04_2011/post-2019-0-67909600-1302647868.jpg
Luang Prabang
Luang Prabang at night

Museum Luang Prabang
Cave Temple-Pak Ou

Cave Temple-Pak Ou

Pak Ou

Wat Xieng Thong Temple

Temple interior

Wat Ho Phra Bang

Temple guardian

Haw Pha Beng Temple interiorMekong River

Don Det

Don Khone

Attached                                    Image:                              monthly_04_2011/post-2019-0-68836900-1302728766.jpg

Khouang Si WaterfallIrgendwo

Kong island

Khouang Si waterfall

Luang prabang

Mekong
Mekong 


From: cuong tran
Sent: Wednesday, October 19, 2011 3:48 AM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Fw: [PhungSuXaHoi] Fwd: Lèo (Laos--Ai Lao) Một nườc thanh bình, một dân tộc hiền hòa
----- Forwarded Message -----
From: The Khiem Tran <tranthekhiem105@gmail.com>
To: 
Sent: Tuesday, October 18, 2011 9:15 AM
Subject: [PhungSuXaHoi] Fwd: Lèo (Laos--Ai Lao) Một nườc thanh bình, một dân tộc hiền hòa


No comments:

Post a Comment