Sunday, November 13, 2011

PPS 1 Hung Su Viet: Bac thuoc 1,2 va 3 cua LNTH

Xin mời download lại cũng như xem lại Hùng Sử Việt, PPS 1 : Thời kỳ bắc thuộc 1,2 và 3, thực hiện pps: LNTH.


Đây là ấn bản mới sau khi  đã sửa chữa các chi tiết sơ suất về kỹ thuật, lỗi chánh tả.
Chân thành đa tạ các đóng góp ý kiến cho LNTH.

Đặc biệt xin gửi lời cám ơn sâu xa đến giáo sư Gia Long Phạm thị Nhung ( Paris) và các bạn hữu Gia Long Âu Châu Đan Mạch đã tận tình giúp đỡ LNTH trong việc chỉnh  đốn các khiếm khuyết của PPS 1 này trong mục đích tương trợ giúp cho tác phẩm được hoàn mỹ hơn.
Trân trọng,
LNTH

Link download PPS (13 MB)

http://www.mediafire.com/?fj7fy2swn0yo9oz
Link download PPS (BIG File) Hình ảnh rõ hơn: 23 MB

http://www.mediafire.com/?b9dx3414ieh0g5w

Link download WMV

http://www.mediafire.com/?5r0go8wkx17qg7t

Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=8bkL8thgDX0

Blog LNTH

http://vnch-lnth.blogspot.com/From: cuong tran <cqtr2005@yahoo.com>
To:
Sent: Monday, November 14, 2011 12:18 PM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Fw: Moi Download lai AN BAN MOI cua PPS 1 Hung Su Viet: Bac thuoc 1,2 va 3 cua LNTH----- Forwarded Message -----
From: Le Ngoc Tuy Huong <zathpd@aol.com>
To: Zathpd@aol.com
Sent: Sunday, November 13, 2011 9:28 AM
Subject:  Moi Download lai AN BAN MOI cua PPS 1 Hung Su Viet: Bac thuoc 1,2 va 3 cua LNTH
No comments:

Post a Comment