Monday, August 20, 2012

Fw: Fwd: 10 quốc gia có dân số học thức nhất thế giới.

 
Do khac Uy
TMS HR
Tokyo Office Chief Representative
Tel/Fax :  045-622-94449
Mobile Phone:  080-1166-9979


----- Forwarded Message -----
From: cuong tong <charlie.t365@gmail.com>
To: vnco2010_2012_tet2011@yahoogroups.com
Sent: Monday, August 20, 2012 11:54 AM
Subject: Fwd: 10 quốc gia có dân số học thức nhất thế giới.---------- Forwarded message ----------
From: Tran Ho <tranho1@yahoo.com>
Date: 2012/7/7
Subject: 10 quốc gia có dân số học thức nhất thế giới.
To:


10 quốc gia có dân số học thức nhất thế giới.
(Theo 24/7 Wall Street)  Tổ chức Phát Triển và Hỗ Tương Kinh Tế (OECD) vừa công bố một bản khảo cứu cho biết là trong vòng 50 năm qua, số sinh viên đại học ở các quốc gia phát triển gia tăng gần 200 phần trăm.
Bản công bố này cũng liệt kê danh sách 10 quốc gia trên thế giới có cư dân học thức nhất trên thế giới.
 
image
Đứng hàng thứ 10Phần Lan với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 37 %.
Sản lượng quốc gia (GDP) tính theo đầu người là 36,585 Mỹ kim
 
image
 Úc Đại Lợi là quốc gia có cư dân học thức đứng hàng thứ 9 trên thế giới,
với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học cũng 37 %.
Sản lượng GDP tính theo đầu người là 40, 719 Mỹ kim
 
image
Anh là quốc gia đứng hàng thứ 8 về số dân học thức,
với tỷ lệ dân số có bằng cấp cũng ở mức 37 %,
và sản lượng GDP tính theo đầu người là 35, 504 Mỹ kim
 
image
Na Uy là quốc gia đứng hàng thứ 7 trong bảng sắp hạng,
với sản lượng GDP ở mức 56,617 Mỹ kim một đầu người
 
image
Nam Hàn là quốc gia đứng hàng thứ 6,
với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 39 %,
trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 29,101 Mỹ kim
 
 
image
Quốc gia đứng hàng thứ 5Tân Tây Lan,
với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 40 %.
Sản lượng GDP mỗi đầu người chỉ ở mức 29,871 Mỹ kim
 
image
Hoa Kỳ là quốc gia đứng hàng thứ 4,
với số dân có bằng cấp đại học ở mức 41 %.
Trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người là 46,588 Mỹ kim
 
image
Quốc gia đứng hàng thứ 3 trong bảng danh sách là Nhật,
với 44 % dần số có bằng cấp đại học.
Sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 33,751 Mỹ kim
 
image
Do Thái là quốc gia đứng hàng thứ 2 trong bảng danh sách
với 45 % dân số có bằng cấp đại học,
trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người chỉ ở mức 28,596 Mỹ kim
 
image
Canada là quốc gia đứng hàng đầu về trình độ trí thức,
với 50 % dân số có bằng cấp đại học.
Sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 39, 070 dollars
 
 
 
Phần bổ sung :
Ngoài 10 thứ hạng kể trên, quốc gia được xếp hạng THƯỢNG THỪA,
vì có nhiều bằng cấp tiến sĩ nhất thế giới,
vinh dự đó thuộc về ... 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMNo comments:

Post a Comment